Ekologisuus lähtökohtana

11.04.2024 klo 10:00
Kestävä kehitys huomioitiin Julius Caesarin, 2020-2023, koko tuotantoprosessin ajan - pukusuunnittelija Liisa Pesonen ja lavastussuunnittelija Milla Martikainen kirjoittivat työstä raportin. Tutustu siihen täällä!

Olemme kiitollisia ja iloisia voidessamme jakaa inspiroivan, konkreettisen ja käytännönläheisen raportin siitä, miten koko tuotannon läpäisevä ekologinen ajattelutapa vaikuttaa sekä taiteelliseen ilmaisuun että sitoutumiseen ympäristöön. Freelance-taiteilijakollegamme tarjoavat hauskoja yksityiskohtia, luovia ratkaisuja ja suoria budjettikysymyksiä: kuinka paljon aikaa tarvitaan suunnitteluun, kierrätykseen ja erilaisten materiaalien keräämiseen, varastointiin ja kierrättämiseen?

Raportti on suunnattu ensisijaisesti pienemmille teattereille ja vapaalle kentälle. Suurissa laitoksissa kyse on muista volyymeista, myös sellaisista ratkaisuista kuin uudelleenkäytettävistä näyttämösuunnittelumoduuleista jne. Yhteistä niille kaikille on, että kestävämpien ratkaisujen aikaansaaminen vaatii sitoutumista ja resursseja.

Ekologisten menetelmien olisi tarpeen olla suoraan sisällytetty taiteelliseen työskentelyyn kaikissa prosesseissa. Tällä hetkellä niiden mukaan ottaminen prosessiin on yhä valinta, joka on hyvä artikuloida ääneen heti prosessin alussa. Julius Caesarin prosessissa sitouduttiin taiteellisen työryhmän aloitteesta ekologisesti kestäviin valintoihin heti ennakkosuunnittelua aloittaessamme. Pohdimme yhdessä työryhmän ja tuotannon kanssa, mitä se voisi tarkoittaa esityksen estetiikan, sisällön ja tuotannon kannalta. Kysyimme, millaisia ekologisia menetelmiä työskentelyyn valitaan, hyväksytäänkö niiden mukanaan tuomat muutokset työskentelyprosessiin ja näkyvätkö menetelmät lopputuloksessa osana teoksen sisältöä? Millä tavalla ekologisuus voisi olla taiteellisen inspiraation lähde?

- Milla Martikainen och Liisa Pesonen

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä!

Klockriketeatern